OFFSETUJEME CO₂


UHLÍKOVÁ STOPA firmy

Uhlíková stopa podniku (instituce / společnosti) je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě a je vyjádřená v ekvivalentech CO₂ (CO₂e). V případě podniku stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s činností podniku.

V současné době neexistuje on-line kalkulačka uhlíkové stopy firmy, neboť každá je specifická a výpočet je složitější.


Pokud máte zájem o stanovení uhlíkové stopy vaší firmy, specifické aktivity, výrobku nebo služby nebo o poradenství v této oblasti, kontaktujte prosím společnost CI3, s.r.o.