OFFSETUJEME CO₂


Výsadba stromů na dětském hřišti v Novém Kníně

Výsadba stromů na dětském hřišti v Novém Kníně

Celkem CO2:48,6 t CO2
Hodnota projektu:68 145 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 402,74 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Lokalita navrhované výsadby se nachází na území Středočeské pahorkatiny, ve Středním Povltaví. Jedná se o intravilán a katastrální území obce Nový Knín, pozemek s parcelním číslem 582/24, okres Příbram, Středočeský kraj. Dotčené pozemky jsou ve výlučném vlastnictví žadatele Města Nový Knín, všechny pozemky jsou veřejně přístupné, jedná se o okrajovou část obce, konkrétně areál zvaný „Oplocenka“, který slouží místním obyvatelům k rekreaci a sportu. Nachází se zde dětské hřiště. Na hřišti v současné době nerostou žádné stromy, které by poskytovali stín. Na podzim 2022 zde bude vysazeno 20 stromů, z toho 5 ks střemchy, 4 ks platanu, 4 ks ořešáku, 2 ks slivoně, 2 ks třešně, 3 ks muchovníku. Cílem výsadby stromů na hřišti je poskytnout příjemné mikroklima návštěvníkům sportoviště a dětského koutku.

Investor: Město Nový Knín

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 47' 5.0330"N, 14° 17' 45.6299"E