OFFSETUJEME CO₂


Lipová alej v obci Jeneč

Lipová alej v obci Jeneč

Celkem CO2:121,4 t CO2
Hodnota projektu:86 250 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:710,23 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Jeneč je malá obec u Prahy, která je bohužel velmi zasažená výstavbou velkých skladových hal ve svém nejbližším okolí. Ty zabírají zhruba stejnou plochu jako zastavěná část obce. Další výzvou pro obec je letiště Václava Havla, jehož runway se nachází zhruba jeden kilometr daleko. Obec si je vědoma situace a je velmi aktivní při zlepšování jejího prostředí. Již proběhla první etapa osázení valu, který obec dělí od skladových hal a v plánu má pokračovat, jak ve výsadbě na valu, tak na dalších 3 lokalitách.

Jednou z lokalit je pruh podél skladové haly Prologis, kde již z minulých výsadeb rostou lípy a tato alej by si zasloužila pokračování. Proto zde bude na podzim 2022 vysazeno 30 lip na pozemku s parcelním číslem 520/236, k. ú. Jeneč, okres Praha-západ, Středočeský kraj. S výsadbou pomůžou místní dobrovolníci pod odborným dohledem pracovníků organizace Sázíme stromy, z. ú. Výsadba pomůže odstínění haly, zvelebení místa a zvýšení biodiverzity.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 50° 5' 19.5248"N, 14° 12' 14.7481"E