OFFSETUJEME CO₂


Ovocná stromořadí u Brodu u Stříbra

Ovocná stromořadí u Brodu u Stříbra

Celkem CO2:71,0 t CO2
Hodnota projektu:88 440 CZK
Zbývá k financování: 48 440 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 245,98 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


U obce Brod u Stříbra v okrese Tachov, v Plzeňském kraji, budou vysazena dvě stromořadí. První podél silnice na Tuněchody, které se bude skládat z 18 ks jeřábu. Druhé podél cyklostezky směrem k Tuněchodskému rybníku, kde se vysadí 9 ks jabloně, 6 ks švestky, 5 ks hrušně a 4 ks třešně, dohromady 42 stromů. Výsadba proběhne na pozemcích s parcelním číslem 1699, 1874, 1075/1, 1058/1, katastrální území Brod u Stříbra.

Výsadbu realizují místní obyvatelé svépomocí pod odborným dozorem pracovníků organizace Sázíme stromy, z. ú. na podzim 2022. Stromy zde přispějí ke zvýšení biodiverzity a zlepšení krajinného rázu krajiny.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 41' 36.1730"N, 12° 55' 7.8269"E