OFFSETUJEME CO₂


Chlumětín - výsadba aleje

Chlumětín - výsadba aleje

Celkem CO2:90,1 t CO2
Hodnota projektu:64 020 CZK
Zbývá k financování: 51 912 CZK
Cena za 1 tunu CO2:710,54 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Na jaře letošního roku byla vysazena alej v obci Chlumětín v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Výsadba byla realizována podél oblíbené turistické stezky od Chlumětína směrem na Paseky, kudy prochází mnoho turistů, kteří navštěvují nedaleký pramen řeky Chrudimky. Konkrétně na pozemcích s parcelním číslem 141, 127/1 a 127/2, k.ú. Chlumětín. Celkem bylo vysazeno 30 stromů, z toho 8x třešeň, 7x lípa srdčitá, 5x javor klen, 5x javor babyka 5x, 5x javor mléč.

Na výsadbě se podíleli dobrovolníci z Chlumětína za odborného dozoru organizace Sázíme stromy, z. ú. Nová alej zde přispěje ke zvýšení biodiverzity a zlepšení krajinného rázu.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Poloha: 49° 43' 56.7451"N, 15° 59' 57.7421"E