OFFSETUJEME CO₂


Nostalgická cesta v obci Šemanovice

Nostalgická cesta v obci Šemanovice

Celkem CO2:51,3 t CO2
Hodnota projektu:184 518 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:3 600,35 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Nové stromořadí bude lemovat polní cestu vedoucí ze Šemanovic na západ k Božím mukám v katastrálním území Šemanovice, parcelní číslo 250/4. Další stromy v rámci projektu budou vysazeny na parcelním čísle 5/5 a 5/7, k. ú. Šemanovice. Tato lokalita se nachází na území CHKO Kokořínsko, okres Mělník, Středočeský kraj. Nově vysazené stromy přispějí ke zvýšení biodiverzity, zlepšení mikroklimatických podmínek a krajinného rázu.

Celkem zde bude vysazeno 30 stromů, z toho po 1 kusu: líska turecká, ořešák královský, jeřáb ptačí, dřín obecný, kaštanovník setý, morušovník bílý, morušovník černý, višeň obecná a 22 kusů hrušně obecné. Devět stromů bylo vysazeno na jaře 2022, zbytek bude vysazeno na podzim 2022 ve spolupráci místních dobrovolníků a iniciátorky projektu paní Ing. Miroslavy Bozděchové. Celý projekt finančně podpořila firma CURADEN CZECH, s.r.o.

Investor: Ing. Miroslava Bozděchová

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 27' 22.7819"N, 14° 33' 8.2930"E