OFFSETUJEME CO₂


Javorovo dubové stromořadí v Rymici na Hané

Javorovo dubové stromořadí v Rymici na Hané

Celkem CO2:125,8 t CO2
Hodnota projektu:93 500 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:743,42 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Javorovo dubové stromořadí bude vysázeno podél polní cesty v Rymici, v katastrálním území Rymice, parcelní číslo 778, okres Kroměříž, Zlínský kraj. Lokalita se nachází na rovinaté Hané s jednou z nejúrodnějších půd v ČR. To je bohatství Hané a zároveň její prokletí, protože lány jsou veliké, zcelené, dochází k větrné erozi a zemědělci mají tendenci rozorávat i polní cesty. Výsadbu realizuje organizace Sázíme stromy, z. ú., která v obci Rymice sází opakovaně. Obec o stromy dobře pečuje a velmi si jich cení. Postupnými výsadbami mění ráz krajiny, zvyšuje zádrž vody v krajině, vytváří přirozené větrolamy a domov pro polní živočichy a ptactvo. S obcí je velmi příjemná spolupráce. Na tomto úseku se budou sázet duby (17 ks) na střídačku s javory (17 ks), dohromady tedy 34 stromů.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Poloha: 49° 21' 1.3460"N, 17° 30' 31.1969"E