OFFSETUJEME CO₂


Ozelenění a zkvalitnění veřejného prostranství v obci Třebihošť

Ozelenění a zkvalitnění veřejného prostranství v obci Třebihošť

Celkem CO2:61,5 t CO2
Hodnota projektu:90 508 CZK
Zbývá k financování: 89 986 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 472,39 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu

Obec Třebihošť, Královehradecký kraj, plánuje vysadit stromy v nejfrekventovanější části obce, u budovy obecního úřadu a místní mateřské školky.

Výsadbou 2 ks třešní (Napoleonova compact) a 50 ks tisu červeného (Taxus bacata) se oddělí chalupy u cesty před obecním úřadem a mateřské školy Radost od kontejnerů na tříděný odpad. Zároveň původně travnatá plocha bude oživena navrhovanými stromy na daném pozemku, parcelní číslo 475/1.

Do výsadby budou zapojeny děti ze ZŠ Bílá Třemešná, dále z MŠ Radost a Českého zahrádkářského svazu Třebihošť (ČZS Třebihošť). Následnou péči o stromy zajistí technický zaměstnanec obce ve spolupráci s MŠ Radost. Výsadba dřevin tak plynule naváže na koncepci samotné obce a také MŠ Radost, která zahrnuje péči o zeleň.

Výsadba dřevin je plánovaná na podzim roku 2022, a to za účasti zástupců obce, občanů obce Třebihošť, ZŠ Bílá Třemošná a MŠ Radost ve Třebihošti.

Investor: Obec Třebihošť

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 25' 59.8372"N, 15° 42' 34.8811"E