OFFSETUJEME CO₂


FTV panely pro Lipku - environmentální vzdělávání

FTV panely pro Lipku - environmentální vzdělávání

Celkem CO2:65,2 t CO2
Hodnota projektu:215 114 CZK
Zbývá k financování: 210 601 CZK
Cena za 1 tunu CO2:3 300,00 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Pilotní projekt v rámci programu Offsetujeme CO2 zaměřený na instalaci fotovoltaických panelů se bude realizovat na budově školského zařízení pro environmentální vzdělávání příspěvkové organizace Lipka, pracoviště Kamenná v Brně.

Lipka je jedna z největších organizací v České republice, která se již více než 30 let věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí i dospělých. Na nejmladším z pěti pracovišť – Kamenné, se zaměřuje zejména na vzdělávání pedagogů všech stupňů škol, od dlouhodobých kurzů pro jednotlivce i kolektivy až po tematicky pestrou nabídku jednorázových seminářů. Zajišťuje výuku environmentálních předmětů na několika univerzitách. Poskytuje základním i středním školám environmentální výukové programy, věnuje se přírodním zahradám a volnočasovým aktivitám.

Lipka pomáhá tvořit společnost, která žije s respektem k limitům naší planety, proto se zapojila do programu Offsetujeme CO2. Máme tak příležitost poprvé podpořit instalaci fotovoltaických panelů. Ty jsou obnovitelným zdrojem energie a díky jejich využívání dochází ke snižování emisí skleníkových plynů, především CO2. Přispívají tak k ochraně životního prostředí. O jejich významu bude Lipka informovat svoje návštěvníky - studenty středních i vysokých škol i širokou veřejnost.

Investor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Rok realizace: 2023

Doba trvání: 30 let

Poloha: 49° 11' 6.6509"N, 16° 35' 32.5928"E