OFFSETUJEME CO₂


Ovocné aleje v obci Zruč-Senec

Ovocné aleje v obci Zruč-Senec

Celkem CO2:107,2 t CO2
Hodnota projektu:161 504 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 507,13 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu

Obec Zruč-Senec, v Plzeňském kraji, navazuje na výsadbu v předchozích letech a v rámci předloženého offsetového projektu plánuje výsadbu ovocných alejích.

Celkem bude vysázeno 61 kusů ovocných stromů na sedmi lokalitách v intravilánu obce, konkrétně na pozemcích s parcelním číslem 213/2, 303, 752 v katastrálním území Zruč, dále na pozemcích s parcelním číslem 773/8, 996/1, 1027/1, 1029/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

V nově vznikajících ovocných alejích bude vysazeno: 5 ks jabloní (Malus domestica), 5 ks slivoní švestka (Prunus), 36 ks třešní (Prunus avium) a 15 ks hrušní (Pyrus communis). Projekt přispěje ke zvýšení biodiverzity a ke zlepšení mikroklimatu i krajinného rázu obce.

Výsadba je plánovaná na podzim roku 2022, do výsadby se za odborného dozoru zahradnické společnosti zapojí občané obce a místní spolky.   

 

Donor

Donorem výsadby je firma CURADEN-CURAPROX.

  

Investor: Obec Zruč-Senec

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 47' 59.3020"N, 13° 24' 59.4529"E