OFFSETUJEME CO₂


Svoboda sadu v obci Loučky v Českém ráji

Svoboda sadu v obci Loučky v Českém ráji

Celkem CO2:137,1 t CO2
Hodnota projektu:116 853 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:852,44 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu

Spolek ZAzemí, z. s. z Turnova, který se věnuje projektům podporujícím ochranu přírody a krajiny, promění 1 hektar bývalého veřejnosti uzavřeného průmyslového sadu, který byl desítky let udržovaný hektolitry chemie, na sad přírodní, lidem dostupný. 

V nově vznikajícím ovocném sadu bude vysázeno 70 vysokokmenných ovocných stromů, konkrétně: 11 ks švestek, 15 ks jabloní, 11 ks hrušní, 8 ks třešní, 13 ořechů, 10 ks kaštanovníků jedlých a 2 ks jeřábu ptačího. Projekt přispěje ke zvýšení biodiverzity, půda si tak odpočine od chemie a sad se stane hodnotným příspěvkem do pestré krásné krajiny Českého ráje, která má potenciál zadržet vodu.

Výsadba byla započata na podzim 2021 a přirozeně na ní naváže na jaře roku 2022. Na realizaci výsadby spolupracuje spolek ZAzemí s Nadací Pro půdu, dále občané obce Loučky a žáci ZŠ Malá Skála.

Investor: ZAzemí, z. s.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 37' 21.9281"N, 15° 13' 0.4897"E