OFFSETUJEME CO₂


Založení prvku ÚSES v obci Moravičany

Založení prvku ÚSES v obci Moravičany

Celkem CO2:234,3 t CO2
Hodnota projektu:180 201 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:769,17 CZK/t CO2
Projekt bude brzy realizován.

Popis projektu


V obci Moravičany, okres Šumperk, Olomoucký kraj, bude realizována plošná výsadba dřevin na pozemku s parcelním číslem 1237, k.ú. Doubravice nad Moravou.

Celkem na obecním pozemku o rozloze 1 400 m2 bude vysazeno 200 stromů, konkrétně se jedná o javor babyka 25 ks, javor mléč 20 ks, javor klen 25 ks, habr obecný 25ks, třešeň ptačí 20 ks, střemcha obecná 20 ks, dub letní 15 ks, lípa srdčitá 30 ks, jilm vaz 10 ks a jilm habrolistý 10 ks.

Výsadba vytvoří prvek územního systému ekologické stability (ÚSES), jejímž smyslem je zajištění základních prostorových podmínek pro dlouhodobé udržení a posílení ekologické stability krajiny a obnovení rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev.

Investor: obec Moravičany

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 44' 50.5291"N, 16° 59' 36.7951"E