OFFSETUJEME CO₂


Zalesnění pole u Čihadla, Točná - Praha 12

Zalesnění pole u Čihadla, Točná - Praha 12

Celkem CO2:207,2 t CO2
Hodnota projektu:143 190 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:691,20 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


V rámci výsadbového projektu bude z části zalesněno pole u obce Točná, která je součástí městské části Prahy 12. Stromy budou vysazeny v blízkosti vrchu Čihadlo na pozemku s parcelním číslem 866/2, k. ú. Točná.

Celkem bude vysazeno 111 stromů, konkrétně: jabloň 20 ks, hrušeň 25 ks, kaštan jedlý 4 ks, jeřáb 6 ks, meruňka 9 ks, oskeruše 4 ks, slivoň 15 ks, třešeň 15 ks, višeň 8 ks, ořešák 5 ks. Výsadba bude mít v krajině zejména retenční funkci, ale přispěje i ke zvýšení biodiversity lokality.

Stromy budou vysázeny ve spolupráci spolku Zygón a organizace Sázíme stromy, z. ú. na podzim roku 2021.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 58' 39.9209"N, 14° 25' 39.6631"E