OFFSETUJEME CO₂


Třešňová alej Stará Sosnovská v Lichnově u Bruntálu

Třešňová alej Stará Sosnovská v Lichnově u Bruntálu

Celkem CO2:74,0 t CO2
Hodnota projektu:45 150 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:609,93 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Projekt výsadby je situován do obce Lichnov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj na pozemek s parcelním číslem 2073, k.ú. Lichnov u Bruntálu.

Vysazovat se budou třešně po obou stranách silnice III. třídy 4601 z Lichnova do Sosnové. V rámci první etapy projektu bude vysazeno celkem 35 stromů třešně z celkového plánu 60 kusů. Nová výsadba přispěje ke zvýšení biodiversity lokality a zlepšení krajinného rázu.

Projekt připravila organizace Sázíme stromy, z. ú. společně s obcí Lichnov. Výsadbu budou realizovat vyškolení koordinátoři Sázíme stromy, z. ú. a v rámci komunitní akce se zapojí také celé rodiny občanů obce.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 0' 38.4322"N, 17° 38' 13.1471"E