OFFSETUJEME CO₂


Výsadba ovocných stromů, Nový Knín

Výsadba ovocných stromů, Nový Knín

Celkem CO2:35,7 t CO2
Hodnota projektu:36 000 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 007,56 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Lokalita navrhované výsadby se nachází na území Středočeské pahorkatiny, ve Středním Povltaví. Jedná se o extravilán, pozemek s parcelním číslem 1053, katastrální území obce Libčice, okres Příbram, Středočeský kraj. Dotčený pozemek je ve výlučném vlastnictví žadatele Města Nový Knín, pozemek je veřejně přístupný, jedná se o okrajovou část obce s průchodem do krajiny.

Celkem zde bude vysazeno 20 ovocných stromů podél polní cesty, konkrétně: třešeň 5 ks, hrušeň 5 ks, slivoň 5 ks, jabloň 5 ks. Výsadba proběhne na podzim roku 2021 svépomocí ve spolupráci s místními občany a mysliveckým spolkem. Cílem výsadby je zachování veřejného prostoru a tradičního vzhledu obce ve Středním Povltaví, podpora biodiverzity a návrat ovocných stromů do krajiny.

Investor: Město Nový Knín

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 45' 22.3369"N, 14° 18' 54.5090"E