OFFSETUJEME CO₂


Výsadba stromů kolem koupaliště v Bojkovicích

Výsadba stromů kolem koupaliště v Bojkovicích

Celkem CO2:12,6 t CO2
Hodnota projektu:105 283 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:8 355,79 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality/území:


Nová výsadba je naplánována do intravilánu města Bojkovice, v areálu nově zrekonstruovaného koupaliště, na pozemcích p.č. 5560/1, p.č. 5436/16 a p.č. 2948/8 v k.ú. Bojkovice. Koupaliště se nachází v blízkosti průmyslové zóny, proto bude nová výsadba tvořit „zelený filtr“, který vizuálně i funkčně zlepší provázanost těchto ploch s přilehlými sportovními a odpočinkovými plochami města.

Účelem projektu je zejména omezení prašnosti a hlučnosti v obydlené části města, zlepšení estetického vzhledu a životního prostředí a tvorba příznivějšího mikroklimatu v daném území. Výsadba bude přístupná veřejnosti a vytvoří lepší podmínky pro relaxaci i aktivní odpočinek.

Specifikace výsadby:


V rámci projektu bude vysazeno celkem 20 ks stromů, které budou městem doplněny o další okrasné keře a jinou zeleň, která se bude nacházet i na pobytové střeše provozní budovy koupaliště. K výsadbě byly vybrány tyto stromy: 15 kusů katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides „Nana“), 4 kusy habru obecného (Carpinus betulus „Fastigiata“) a 1 kus dubu letního (Quercus robur). Stromy budou vysazeny dodavatelsky pod odborným dohledem projektanta a zahradního architekta. Následná péče bude zajištěna od zhotovitele v součinnosti se zaměstnanci údržby města.

Investor: Město Bojkovice, Moravia Cans a.s.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 2' 28.0061"N, 17° 49' 8.0771"E