OFFSETUJEME CO₂


Stromový koridor Pod Kamenným vrchem, Míkovice – Podolí, II. etapa

Stromový koridor Pod Kamenným vrchem, Míkovice – Podolí, II. etapa

Celkem CO2:90,6 t CO2
Hodnota projektu:62 500 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:689,85 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality


Projekt navazuje na první část výsadby z roku 2020, kdy bude vysázena druhá část stromového koridoru v extravilánu obcí Míkovice a Podolí. Výsadba proběhne na pozemku s p.č. 5745, k.ú. Podolí nad Olšavou.

Podél pozemku se nachází velkoplošně obhospodařovaná zemědělská půda, výsadba stanovištně původních druhů dřevin tak zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu místní krajiny. Vzhledem k druhovému složení zajistí také podporu rozmanitosti stanovišť a potravních zdrojů pro živočišná společenstva.

 

Specifikace výsadby


Vysazeno bude celkem 23 stromů, konkrétně: dub 13 ks, jeřáb 1 ks, hrušeň 2 ks, jabloň 3ks, třešeň 4 ks. Realizace výsadby proběhne svépomocí na podzim roku 2021.

Investor: Myslivecký spolek Boří Míkovice, z. s.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 1' 37.0430"N, 17° 31' 51.0060"E