OFFSETUJEME CO₂


Podpora rozšíření tisu červeného v Libereckém kraji - 3. etapa, lokalita Svojkov - Svojkov

Podpora rozšíření tisu červeného v Libereckém kraji - 3. etapa, lokalita Svojkov - Svojkov

Celkem CO2:30,0 t CO2
Hodnota projektu:29 475 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:982,50 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu

Čmelák, společnost přátel přírody, je organizace, která se věnuje obnově krajiny převážně v Libereckém kraji. Jedním z dlouhodobých projektů je podpora rozšíření výskytu tisu červeného, který je v současné době na seznamu silně ohrožených druhů, a proto je na území České republiky zvláště chráněný. Tis červený, latinsky Taxus baccata, je původní dřevina českých lesů, má nádherné husté dřevo a někteří jedinci se dožívají 1 000 let i více. Výsadba tisu červeného probíhá postupně na vhodných lokalitách, které organizace Čmelák průběžně vyhledává.

Specifikace lokality a výsadby


Okolí obce Svojkov, na pomezí Lužických hor a Ralské pahorkatiny, je historickou lokalitou tisu. V blízkosti na to upomíná i toponymum Tisový vrch. Jediný dospělý tis v lesních porostech se vyskytuje právě na lokalitě určené pro výsadbu, na východním svahu Vinného vrchu. Výsadba podpoří výskyt tisu, který se tu kvůli vysokým stavům zvěře v podstatě nezmlazuje. Lokalita byla vytipována ve spolupráci s Lesy České republiky, které jsou vlastníkem pozemku. Hlavním kritériem pro výběr lokality výsadby byly stanovištní podmínky a lesní typ. Na lokalitu bude vysazeno 25 sazenic tisu o výšce minimálně 30 cm ve sponu min. 4 metry, aby byl předpoklad pro zachování maxima sazenic až do dospělého věku. Výsadba proběhne na pozemku s parcelním číslem 165, k.ú. Svojkov. Celková plocha výsadbového stanoviště bude okolo 600 m2. Výsadba bude skupinově ochráněna oplocenkou o délce 100 m z dubových kůlů nebo z kovových zatloukaných sloupků výšky 200 cm s drátěným lesnickým pletivem. Tak bude zajištěna trvanlivost ochrany před zvěří, jejímž okusem jinak tisy velmi trpí. Výsadba proběhne dodavatelsky v souladu se standardy AOPK. Následná péče bude zajištěna organizací Čmelák.

Investor: Spolek Čmelák

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 100 let

Poloha: 50° 43' 10.6478"N, 14° 36' 21.6680"E