OFFSETUJEME CO₂


Obnova Masarykova sadu a ovocné aleje v Brtnici Přísece - Brtnice - Příseka

Obnova Masarykova sadu a ovocné aleje v Brtnici Přísece - Brtnice - Příseka

Celkem CO2:65,8 t CO2
Hodnota projektu:48 000 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:729,71 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality/ území

Ovocný Masarykův sad se nachází v intravilánu obce Příseky, části města Brtnice, v okrese Jihlava, Kraj Vysočina. Parcelní číslo pozemku je 1518/13, k.ú. Příseka. Druhý pozemek určený k výsadbě se rozkládá podél silnice III. třídy 4053 z Příseky do Jihlavy na pozemku s parcelním číslem 458/106, k.ú. Příseka.

Účelem projektu je zlepšení životního prostředí a krajinného rázu obce.

Specifikace výsadby


Výsadba stromů již proběhla dne 12.4. 2021 ve spolupráci se zaměstnanci města Brtnice a organizace Sázíme stromy, z. ú. Celkem bylo vysazeno 37 stromů v pestrém složení, konkrétně jabloň 14 kusů, slivoň 7 kusů, hrušeň 4 kusy, třešeň 4 kusy, ryngle 4 kusy, višeň 3 kusy a kaštan jedlý 1 kus. Byl obnoven již starý Masarykův ovocný sad v obci a nově byla vysázena ovocná alej podél cesty do Jihlavy. Následná péče bude zajištěna obcí.

Podrobnější informace o výsadbě, včetně fotogalerie naleznete zde https://www.sazimestromy.cz/akce/zobraz/620

Investor: Obec Brtnice

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 20' 37.1670"N, 15° 38' 32.8628"E