OFFSETUJEME CO₂


Stromový koridor Pod Kamenným vrchem - Míkovice - Podolí

Stromový koridor Pod Kamenným vrchem - Míkovice - Podolí

Celkem CO2:79,1 t CO2
Hodnota projektu:52 175 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:659,61 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Lokalita pro výsadbu

Projekt je situován ve volné krajině v k.ú. Podolí, poblíž silnice I/50 na trase z Uherského Hradiště do Uherského Brodu. Lokalita se nachází na jih od obce Podolí. Plocha určená pro výsadby (v oplocence pro ochranu výsadeb) na pozemku parc. č. 5745 v k. ú. Podolí je ve vlastnictví žadatele. 

Podél pozemku se nachází velkoplošně obhospodařovaná zemědělská půda, výsadba stanovištně původních druhů dřevin tak zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu místní krajiny, vzhledem k druhovému složení zajistí také podporu rozmanitosti stanovišť a potravních zdrojů pro živočišná společenstva.

Specifikace výsadeb

Vysazeno bylo celkem 23 stromů, specifikace vysazovaných stromů: duby (Quercus robur) 12 ks, ovocné stromy (Prunus avium, Malus baccata, Pyrus pynaster, Sorbus aucuparia) 11 kusů.

Realizace výsadeb proběhla na podzim 2020.

Podpořila: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Investor: MYSLIVECKÝ SPOLEK BOŘÍ MÍKOVICE, z. s.

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 1' 30.8881"N, 17° 31' 38.7019"E