OFFSETUJEME CO₂


Výsadba dřevin v intravilánu Žár - Žár, Božejov, Žumberk

Výsadba dřevin v intravilánu Žár - Žár, Božejov, Žumberk

Celkem CO2:111,9 t CO2
Hodnota projektu:107 596 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:961,85 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality/ území


Nová výsadba je naplánována do intravilánu obcí Žár, Božejov a Žumberk v okrese České Budějovice, Jihočeský kraj. Vybrané pozemky se nachází na parcelách s číslem 1620/1, 2602/1, 2603/2, 2603/3, k.ú. Žár u Nových Hradů, dále na parcelách 2446/1, 2446/20, 2446/22, 2446/23, 2446/24, 2446/25, k.ú. Božejov u Nových Hradů a p.č. 48/9, k.ú. Žumberk u Nových Hradů.

Účelem projektu je adaptace obcí na klimatickou změnu, zlepšení životního prostředí a krajinného rámce venkovských sídel, které leží na území přírodního parku Novohradské hory.

Specifikace výsadby

V rámci projektu bude vysazeno celkem 40 stromů, konkrétně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 16 kusů, lípa malolistá (Tilia cordata) 11 kusů, švestka domácí (Prunus domestica) 12 kusů, jedle kavkazská (Abies nordmanniana) 1 kus. Stromy budou vysazeny dodavatelsky pod odborným dohledem projektanta podle Standardů AOPK č. SPPK A02 001:2013 (Výsadba stromů) na základě dokumentace projektu. Následná péče bude zajištěna částečně od zhotovitele a dále od jednotlivých obcí.

Investor: Obec Žár

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 60 let

Poloha: 48° 48' 25.3379"N, 14° 42' 32.3280"E