OFFSETUJEME CO₂


Výsadba stromů - Rybníky

Výsadba stromů - Rybníky

Celkem CO2:29,5 t CO2
Hodnota projektu:29 305 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:994,06 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality/ území


Území určené k výsadbě se nachází na hranici intravilánu a extravilánu v severní části obce Rybníky na parcele číslo 46/87, k.ú. Rybníky v okrese Příbram, Středočeský kraj.

Stromy zhodnotí veřejný prostor obce, kde je plánována další výstavba rodinných domů, zlepší krajinný ráz a přispějí občanům svou zdravotně-hygienickou funkcí. V neposlední řadě opticky odcloní výhled na továrnu s průmyslovou výrobou. Výsadba bude volně navazovat na stávající výsadbu realizovanou v roce 2019.

Specifikace výsadby

Výsadba již proběhla na podzim 2020. Celkem bylo vysázeno 11 kusů stromů, z toho 10 kusů javoru babyky (Acer campestre „Elsrijk“) a 1 kus lípy velkolisté (Tilia platyphylos). Celá výsadba byla realizována svépomocí komunity obce.

Investor: Obec Rybníky

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 45' 18.6811"N, 14° 12' 17.7790"E