OFFSETUJEME CO₂


Lipové stromořadí, Hrochův Týnec

Lipové stromořadí, Hrochův Týnec

Celkem CO2:120,0 t CO2
Hodnota projektu:110 352 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:919,60 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality/ území


Území vybrané k výsadbě lipového stromořadí se nachází na hranici intravilánu a extravilánu na západním okraji města Hrochův Týnec, na pozemku s parcelním číslem 1621, k.ú. Hrochův Týnec v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Výsadba je součástí 450 m dlouhého vsakovacího průlehu podél rekreační cesty.

Výsadba přispěje k omezení prašnosti a hlučnosti v obydlené části města z frekventované silnice 1. třídy I/17 a přilehlých polí, zadržení vody v území, přívětivějšímu mikroklimatu a zlepšení estetického vzhledu města. Výsadba bude přístupná veřejnosti a zlepší podmínky pro aktivní odpočinek či relaxaci.

Specifikace výsadby


Pro výsadbu byla zvolena lípa srdčitá (Tilia cordata ’Rancho’) jako dlouhověká dřevina vhodná do místních podmínek. Celkem bude v rámci projektu vysazeno 24 ks lípy srdčité, které budou obcí doplněny o doprovodné keře a další zeleň. Stromy budou vysázeny svépomocí občany města pod odborným dohledem projektanta, podle vypracovaného projektu. Následná péče bude probíhat v součinnosti občanů spolu se zaměstnanci údržby města Hrochův Týnec.

Investor: Město Hrochův Týnec

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 57' 37.4501"N, 15° 54' 24.1499"E