OFFSETUJEME CO₂


Javorové stromořadí podél cesty do Polerad - II. etapa

Javorové stromořadí podél cesty do Polerad - II. etapa

Celkem CO2:78,0 t CO2
Hodnota projektu:46 900 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:601,28 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality Polerady u Prahy


Polerady leží v Polabské nížině, což je neformální označení bez přesného územního vymezení. Díky kvalitní půdě a příznivým klimatickým podmínkám je intenzivně zemědělsky využívané. Část dolního Polabí je také někdy označována souslovím Zahrada Čech. Ráz aktivního povrchu -  90% plochy je hospodářsky obdělávané půdy, georeliéf  - téměř se jedná o rovinu v okruhu 10 km obce je od 180 do 250 mm, srážky -  průměrné roční srážky jsou 550 mm, průměrně 9-14 dnů kdy úhrn srážek za 1 den je větší než 10 mm.

V minulých letech jsme začali s vlastní výsadbou stromů, kterých je v katastrálním území Polerady kritický nedostatek. To způsobuje snížení počtu živočišných i rostlinných druhů žijících v naší lokalitě, dále dochází k půdní erozi vzhledem k nedostatečné zádržnosti vody v půdě.

V minulých letech jsme úspěšně vysadili 16 javorů, 14 lip, 7 ořešáků vlašských a 4 lípy malolisté, o které se starají místní obyvatelé a garantem jsou členové ZO včelařů Brandýsko. Na Podzim 2019 bylo vysázeno v I. Etapě 29 javorů.

Rádi bychom využili možnosti získat další stromy pro výsadbu v místech, pro které není možné využít jiné možnosti zdrojů.

Specifikace stromů

Zde musíme vycházet z požadavků KSÚS na výsadbu, které nám doporučilo následující:

  • Javor mléč  (Acer platanoides) - Celkem 30 stromů.
  • Vybrané stromy jsou dlouhověké a původní rostliny s nízkými nároky na údržbu.
  • Výsadba a následná péče

  • Nákup, doprava a výsadba stromů bude provedena svépomocí občany obce. Následná péče bude zajištěna občany obce, zejména členy včelařské organizace Brandýsko. Dále je zajištěna podpora i od místních zemědělců zejména pro dodávku vody.


O stromy bude pečováno jako o všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ.

Tato aktivita zapadá do dlouhodobé strategie obce na zlepšení životního prostředí v obci.

Investor: Obec Polerady

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 60 let

Poloha: 50° 12' 15.7068"N, 14° 35' 3.8508"E