OFFSETUJEME CO₂


Stromořadí na Březejc

Stromořadí na Březejc

Celkem CO2:77,0 t CO2
Hodnota projektu:58 962 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:765,74 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Lokalita pro výsadbu

Lokalita se nachází na severním okraji obce Jabloňov, v katastrálním území Jabloňov u Velkého Meziříčí. Obec Jabloňov se nachází v těsné blízkosti dálnice D1 asi 6 kilometrů jihovýchodně od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 496 metrů. Výsadba bude provedena na pozemku parcelní číslo 1794, který zahrnuje pruh pozemků přiléhajících k místní komunikaci ve směru k obci Březejc. Dle územního plánu je zde naplánováno vytvoření interakčního prvku (IP-9).

Podél komunikace se nachází velkoplošně obhospodařovaná zemědělská půda, výsadba stanovištně původních druhů dřevin tak citelně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu místní krajiny, která se v současnosti vyznačuje nízkým zastoupením zeleně. Uvedená výsadba navazuje na již realizované výsadby podél místních komunikací, které přispívají nejen k celkovému ozdravení krajiny, ale přispívají také k zvýšení její atraktivity.

Specifikace výsadeb

Vysazeno bude celkem 40 stromů. V části přiléhající k obci bude výsadba tvořena především švestkou domácí (Prunus domestica) v počtu 15 kusů, dále pak naváže smíšená výsadba 25 místně původních dřevin - osik (Populus tremula), javorů babyk (Acer campestre) a bříz (Betula pendula). Stromy budou vysazeny v rozestupech 10 – 22m (s ohledem na vzrůstnost jednotlivých druhů) v rozvolněných skupinách, tak aby vznikl na první pohled přirozený vegetační doprovod.

Realizace výsadeb je plánována na jaro/podzim 2020.

Investor: Obec Jabloňov, Leo Express .s.r.o.

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 19' 56.6508"N, 16° 5' 9.2652"E